ឡាយ​ សុខចាន់

ឡាយ​ សុខចាន់

Lay Sok Chann

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន