ខន​ សុភារិទ្ឋ

ខន​ សុភារិទ្ឋ

Khorn Sophearith

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning