ឡាយ ប៊ុនរ៉ុង

ឡាយ ប៊ុនរ៉ុង

Lay Bunrong

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing