សោម ពិសិដ្ឋ

សោម ពិសិដ្ឋ

Som Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++