ហេង ចំរើន

ហេង ចំរើន

Heng Chamroean

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. PHP & My SQL

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន