ផន ឩត្តមឬទ្ឋី

ផន ឩត្តមឬទ្ឋី

Phon Oddomrithy

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5