សឿន​ សុវណ្ណារិទ្ឋ

សឿន​ សុវណ្ណារិទ្ឋ

Sean Sovannrith

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-NUM

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Microsoft Access (Level 1):