ហេង សុខជា

ហេង សុខជា

Heng Sokchea

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. E-Commerce
  2. HTML
  3. Joomla Developer
  4. Adobe Photoshop
  5. PHP & My SQL
  6. VB.NET Beginning
  7. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន