ប៉ិច សម្ផស្សកញ្ញា

ប៉ិច សម្ផស្សកញ្ញា

Pec Samphorskanha

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. OOP PHP
  4. PHP & My SQL
  5. Website Design With CSS