ចាន់​ សុផាន់ណា

ចាន់​ សុផាន់ណា

Chann Sophanna

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network