ពេជ្រទិព្វ សុវណ្ណារ៉ា

ពេជ្រទិព្វ សុវណ្ណារ៉ា

Pichtip Sovannara

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap