សៀង សម្បត្តិ

សៀង សម្បត្តិ

Seang Sambath

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning