ម៉េង ចាន់ណា

ម៉េង ចាន់ណា

Meng Channa

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning