វ៉េង វិចិត្រ

វ៉េង វិចិត្រ

Veng Vichet

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL