បោង រ៉ាវីត

Borng Ravit

ឆ្នាំសិក្សា 2021
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Game Tic Tac Toe

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-09-30

♦ ពិពណ័នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​ហ្គេមនេះ​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​ឲ្យ​កុមារ​ក៏​ដូចជា​មនុស្សពេញវ័យ ឬ​អ្នក​សិក្សា​ដែល​ទំនេរពីការ​សិក្សា​រៀនសូត្រ ឬ​ក៏​ការងា​ដែល​អាច​ឲ្យ​ពួកគេ​ចូលរួម​លេងបាន ហើយនៅ​ក្នុង​ហ្គេមនោះមាន​នូវ Option ដែល​អាច​ឲ្យ​ពួកគេ​ជ្រើសរើស​គឺ មាន​ដូចជា​៖

  • Start Game នៅ​ក្នុង Option start game និង​ប្រសិនបើ User គាត់ចង់ឈប់លេង Game ពាក់កណ្ដាលទី គឺគាត់អាចវាយពាក្យ Exit វានិងត្រឡប់មក Option ដើមវិញ ។
  • How to play Tic Tac Toe game?
  • Credit

  • Quit game

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

  • អាច​ឲ្យ User វាយបញ្ជូល​ឈ្មោះ​របស់​ពួកគេ​
  • មាន Color ​នៅលើ​អក្សរធ្វើ​ឲ្យ User ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការលេង
  • មានការ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​នៅពេល​លេងចប់
  • មាន​សំណួរ​សួរថា តើអ្នកចង់លេងបន្ត ឬ​ឈប់លេងត្រឹមនិង ។

♦ បច្ចេកទេស​ប្រើ​៖

  • ភាសា C++ Programming
  • ​កម្មវិធី Visual Studio Code
📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​