លី កំសាន់

Ly Komsann

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

ការរចនាគេហទំព័រ PINK BOUQUET SHOP

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Website Design with CSS + Bootstrap
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-04-05

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website ៖

 •  មាន Menu ជាភាសា​ខ្មែរ​និងអង់គ្លេស
 •  អាច Link ទៅទំព័រផ្សេងបានតាមចិត្ត
 • មាន Page ​សម្រាប់​មើលពី​ផលិតផល​នីមួយៗ​
 • Menu Fix ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​
 •  មាន Page Form ​សម្រាប់​ធ្វើការ​ទំនាក់ទំនង
 • Page មាន​លក្ខណៈ​សាមញ្ញ​ងាយស្រួល​ប្រើ​
 • អាច Support ជាមួយ Computer, iPad និង iPad pro  តែប៉ុណ្ណោះ

 Website នេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេសទេស និង Tools​​ដូចជា ៖

 •  Adobe Photoshop CC 2020 ​សម្រាប់​ធ្វើការ Design លើ​រូបភាព​
 • Sublime Text3 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
 •  Boostrap3 ​សម្រាប់​បង្កើត Slider, Responsive, និង រចនាផ្សេងៗ​
 • Javascript បន្តិច​សម្រាប់​ធ្វើ Style MenuScroll.

→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

http://antstudents.com/1148/ProjectPinkBouquet/index.html