ទី ឆាយហាក់

Ty Chhayhak

ឆ្នាំសិក្សា 2012

ការរចនាគេហទំព័រកសិដ្ឋាន

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Website Design with CSS + Bootstrap
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-01-08

♦ លក្ខណ:​ពិសេស​របស់ Website

  •  អាចទស្សនាពីរបៀបនៃការដាំប៉េងប៉ោះ ការចិញ្ចឹមមាន់ ការចិញ្ចឹមជ្រូក តាមរយ: Web Site
  •  មាន ប៊ូតុង និង​ ម៉ីនុយ ជាភាសា​ខ្មែរ​
  •  មាន ម៉ីនុយ សម្រាប់​បង្ហាញ​ពីរបៀបនៃដាំប៉េងប៉ោះ ការចិញ្ចឹមមាន់ ការចិញ្ចឹមជ្រូក
  •  អាច​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្ដូរទំព័របានតាមចិត្ត
  •  មាន​សេចក្តី​ណែនាំ​លម្អិត​ពីការដាំប៉េងប៉ោះ ការចិញ្ចឹមមាន់ ការចិញ្ចឹមជ្រូក
  •  អាច​ support ជាមួយ computer, iPad, iPad Pro.

♦ Website នេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេកទេស និង Too​ ​ដូចជា ៖

  •  Adobe Photoshop CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​ Design លើ​រូបភាព​នៃកសិដ្ឋាន
  •  Sublime Text3 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
  •  Bootstrap3 ​សម្រាប់​បង្កើត​ slider និង Responsive Website
→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង