ចេង ម៉េងអៀង

Cheng MengEang

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

គន្លឹះងាយៗ​ក្នុង​ការប្តូរ OEM Logo ក្នុង Window 10 និងការប្តូរពណ៌ Folder

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2019-01-30

​ទាញយក​អត្ថបទ : http://www.mediafire.com/file/6m6uaq4hn6oa7oc/_-OEM-Logo-_-Folder.pdf/file

នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើងសព្វ​ថ្ងៃ​គឺមានអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​ភាគ​ច្រើន​ប្រើ​ប្រាស់​ Windows Crack ​ច្រើន​ជាង​ Window License ដែល Window Crack ​ខ្លះ​បានដាក់ Manufacturer, Model និង OEM Logo ជា​ឈ្មោះ និង រូបភាព​របស់គេ​ទាំងអស់ ។  តែអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​ភាគ​ច្រើន មិនចង់បានអ្វី​ដែល​ជា​ព័ត៌មាន​របស់គេលើ​កុំព្យូទ័រ​របស់ខ្លួននោះទេ ។ ដូច្នេះ​ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​សូមលើកយកគន្លឹះ​ខ្លះ​ៗ​មក​បង្ហាញ​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា ។