យ៉ាន់ ឈួង

Yann Chhuong

ឆ្នាំសិក្សា 2012

Boundless Asia Travel

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2012-10-06

គេហទំព័រនេះគឺស្តីអំពីសក្កដានុពលទេចរណ៍និងការធ្វើ​ដំណើរ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង ។ អ្នកទស្សនាអាចអាន​និង​មើល​ព័ត៌មាន រូបភាព អំពីរមណីយដ្ឋាន​ទេចរណ៍​សំខាន់​ៗ សណ្ឋាគារ​ល្អៗ និង​ការទាក់ទាញទេសចរ​ដទៃ​ទៀតជាច្រឿន​របស់​កម្ពុជា ។

ជាមួយ​គ្នា​នោះដែរ សេវាកម្ម​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ដូចជា​៖ កញ្ចប់ទស្សនកិច្ច តម្លៃ​ជួល​រថយន្ត មគ្គុទេសចរណ៍ សំបុត្រ​រថយន្ត​និងសំបុត្រយន្តហោះ ។ ល ។ ក៏​មាន​បង្ហាញ​នៅទីនេះ​ផងដែរ ដែល​អតិថិជនអាច ធ្វើការ​កក់បាន​តាមរយៈ e-mail ឬ​ក៏​ទូរស័ព្ទមក​ក្រុមហ៊ុន​ដោយ​ផ្ទាល់ ។

ការ​បង្កើត​គេហទំព័រនេះមានការ​ប្រើ​ប្រាស់ Tools និង​បចេ្ចកវិជ្ជាមួយចំនួន​ដូចជា​៖

·HTML ​សម្រាប់​ជាភាសារ​សរសេរ​កូដ

·Adobe Dreamweaver CS3 ​សម្រាប់​សរសេរ​កូដ

·Table ​សម្រាប់​ចែក Layout

· ​ប្រើ Marquee ​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​អក្សរ ឬ​រូបភាព​រត់

· <Tag> និង Attribute HTML ជា​ច្រើន​ទៀត​សម្រាប់​បង្កើត​គេហទំព័រ

·Paint ​សម្រាប់​កាត់និងដាក់ពណ៍​ឲ្យ​រូបភាព ៕

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

http://antstudents.com/988/website/index.html