សួន រាហ៊ូ

Suon Reahuo

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

របៀប​ដំឡើង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Linux (Ubuntu) និង ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ KromaOS

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2019-01-30

​ទាញយក​អត្ថបទ

នៅបណ្តា​ប្រទេស​ផ្សេងៗ​នៅលើ​ពិភពលោក​កំពុង​តែរីក​ចម្រើន​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា និងបាន​បង្កើត​របបកំហើញថ្មីៗ​ជា​ច្រើន​សម្រាប់​ប្រជាជនរបស់​ពួកគេ​ប្រើ​ប្រាស់​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន​ផងនោះ កម្ពុជា​ក៏​មានអ្នកអភិវឌ្ឍន៍​កម្មវិធី ដែល​គេហៅថា Programmer បាន​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ  (Operating System) ​សម្រាប់​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រើ​ប្រាស់​ជាមួយនឹង Laptop ។

​ខាងក្រោម​នេះ គឺជារបៀប​ខ្លះ​ៗ​ដែល​ទាក់ទង​ជាមួយនឹង​ការ​ដំឡើង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Linux (Ubuntu) និង​ ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ KromaOS

​ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថា​លោកអ្នក​នឹងទទួលបាន​ចំណេះដឹង​ខ្លះ​ៗ​នៅលើ​ផ្នែក​នេះ