ញ៉ សេងហុង

Nhor Senghong

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

Game ខ្លា​ឃ្លោក និង មហាសេដ្ឋីខ្វះខាត់

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

Game ខ្លា​ឃ្លោក និង Game មហាសេដ្ឋីខ្វះខាត់ នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ជួយ​រម្លឹក​ដល់​អនុស្សាវរីយ​៍​ដែល​ធ្លាប់ លេងខ្លា​ឃ្លោក ជា​ពិសេស​នោះគឺ Game មហាសេដ្ឋីខ្វះខាត់ វាពិតជា​ផ្ដល់​សារៈ​សំខាន់​សម្រាប់​ការកសាង​ចំណេះដឹង​របស់អ្នក​ឲ្យ​ខ្លាំង​ជាងមុន​ជាមួយនឹង​សំណួរ​ទាំងនោះ ។

លក្ខណ:​ពិសេស ៖

  • ផ្ទុក Game ចម្រុះ​
  • ​កំណត់​ពេលវាលាលេងច្បាស់លាស់
  • មាន​សំឡេង Alert ពេលលេង Game
  • មាន​សំណួរ​ទាក់ទង និងចំនេះដឹង​ទូទៅ​

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖

  • C# Programming Language
  • Microsoft Visual Studio 2015
  • Microsoft Access Database

ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង