ហាក់ សៀងហាត

Hak Sienghat

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

SH Book Library

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website​៖

  • ​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់អតិថិជនការ​ក្នុង​ស្វែងរក​សៀវភៅ
  • ​ផ្ដល់​តម្លៃ​ច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជន
  • ​ផ្ដល់​ទីតាំង និង​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​សម្រាប់​ទាក់ទង
  • ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ Download សៀវភៅមួយចំនួន
  • ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ Check មើល Website ២៤​ម៉ោង​

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​បាន​ប្រើ​៖

 

  • HTML5
  • WOW Slider
  • CSS style sheet
  • Adobe Dreamweaver
  • Adobe Photoshop

 

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលមើលគេហទំព័រជាក់ស្ដែង៖