វ៉េត ដាវីត

Vet Davit

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​់បុគ្គលិក

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នេះ ធ្វើឡើង​សម្រាប់​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​បុគ្គលិក ។

♦ លក្ខណៈ​ពិសេស ៖

  • មានមុខងារ​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ (បន្ថែម​, កែប្រែ, លុប)
  • មានមុខងារ​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​អ្នកបុគ្គលិក (បន្ថែម​, កែប្រែ, លុប, មើល​លម្អិត និង ស្វែងរក)

♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖
  • C++ Programming language
  • Dev C++

📥 ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង