ហ្គេម ដង្កូវស៊ីបេះដូង

បង្កើតដោយ៖ ឡាច រ៉ាឆាន់
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

ពិពរណ៍​នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នេះ ធ្វើឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​លេង​កំសាន្ត​នូវ​ពេល​ដែល​អ្នកមានអារម្មណ៍​ស្ត្រេស ឬ​ក៏​ពេលអផ្សុក ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស ៖

បច្ចេកទេស​ប្រើ ៖

ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង