ឡាច រ៉ាឆាន់

Lach Rachhan

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ហ្គេម ដង្កូវស៊ីបេះដូង

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នេះ ធ្វើឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​លេង​កំសាន្ត​នូវ​ពេល​ដែល​អ្នកមានអារម្មណ៍​ស្ត្រេស ឬ​ក៏​ពេលអផ្សុក ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស ៖

  • ​ប្រើ Menu និង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ជ្រើសរើស​ដោយ​ប្រើ Arrow Key (UP and Down)
  • ​នៅពេល​ដែល​យើងចូលទៅមីនុយ New Game អ្នកអាចជ្រើសយក​កម្រិត​នៃការលេង
  • ​នៅពេល​កំពុង​លេងអ្នកអាច​រក្សាទុក​ហ្គេម ដើម្បី​លេងបន្ត អ្នកចុច ESC ទៅមីនុយ វិញ
    រួចចូលទៅ Resume ដើម្បី​លេងបន្ត ។
  • ​បន្ទាប់មក​យើងលេងចប់អាចចូលទៅមើល​ពិន្ទុ​
♦ បច្ចេកទេស​ប្រើ ៖
  • C++ Programming Language

📥 ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង