បុល ឆៃឡាយ

Bol ChhayLay

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-NUM

Moto Shop

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP & MySQL

​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ Website

 

 • មាន​បង្ហាញ​ម៉ូតូគ្រប់ម៉ូតទាន់សម័យ
 • ​ងាយស្រួល​ដល់អ្នក​ដែល​គ្មាន​ពេលទំនេរ​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​ទិញ
 • អាច​ឲ្យ​អ្នកទិញដឹង​ព័ត៌មាន​និង​តម្លៃ​នៅលើ​ទីផ្សារ
 • អាច​ស្វែងរក​តាមរយៈ​ឈ្មោះ​ម៉ូតូដោយ​ផ្ទាល់​
 • ​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​គ្រាន់តែ​ចុចលើ​រូបភាព​

 

Tools និងបច្ចេកទេស​ប្រើ​រួមមាន៖

 

 • Adobe Dreamweaver CS6
 • Adobe Photoshop CS6
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • MySQL
 • Aurora 3D text & Logo Maker
ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលមើលវែបសាយ៖