ផឹង វុទ្ឋី

Phoeng Vuthy

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

VUTHY CAMERA SHOP

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

  • អតិថិជនអាច​ធ្វើការ​ស្វែងរក​កាមេរ៉ា តាម​ប្រភេទ​នីមួយៗ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល
  • អតិថិជនអាច​ស្វែងរក​ឧបករណ៍ Accessories ​បន្ថែម​តាម​តម្រូវ​ការ ដូចជា Flash, Lens, Memory, Camera bag
  • នៅ​ក្នុង Website នេះ​ផងដែរ​ក៏​មានដាក់​នូវ menu ​ទៅតាម​ប្រភេទ​ទំនិញ ដើម្បី​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​ផងដែរ​
  • អតិថិជនអាចដឹងពី​តម្លៃ របស់​ការមេរ៉ា​នីមួយៗ​បាន​យ៉ាង​ច្បាស់លាស់ថែម​ទៀតផង​

បច្ចេកទេស​ដែល​បាន​ប្រើ​

  • Notepad++
  • Adobe Photoshop CS6
  • Wowslider
  • CSS Style & CSS Menu Maker
  • HTML Table Layout
  • Adobe DreamWaver CC
ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលមើលវែបសាយ៖