កែវ មុន្នីរស្មី

Keo Moniraksmey

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

RAKSMEY PHONE SHOP

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

គេហទំព័រហាងលក់​ទូរសព្ទ​រស្មី បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​បង្ករភាព​ងាយស្រួល​ដល់អតិថិជន ដែល​មិនសូវមានពេលទំនេរ​ច្រើន ក្នុង​ការរកទិញ​ទូរសព្ទ អាចចូល​ទៅកាន់ គេហរ័ទំពរយើង​ខ្ញុំ ដើម្បី​ដឹងពី តម្លៃ​

ព្រ​មទាំង ម៉ូត​ទូរសព្ទ​ថ្មីៗ ដោយមិនចាំបាច់​ចំណាយ​ពេលវេលាមកដល់ទីកន្លែង​ផ្ទាល់​នោះទេ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

·អតិថិជនអាច​ធ្វើការ​ស្វែងរក​​ទូរសព្ទ​ គ្រប់​ប្រភេទ​

· អតិថិជនអាច​មើលឃើញ​នូវ​រូបភាព​​ទូរសព្ទ​ថ្មីៗ ជា​ច្រើន​ 

·ជា​ពិសេស​អតិថិជនអាចដឹងពី​មុខងារផ្សេងៗ របស់​ទូរសព្ទ​

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​បាន​ប្រើ​

· Adobe Dreamweaver

· Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC

· HTML & CSS

ចុចទីននេះ ដើម្បី​ចូលមើលវេបសាយ