វចនានុក្រមអង់គ្លេស

បង្កើតដោយ៖ ផេង សេងវុទ្ឋី
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង ជួយ​សម្រួល​ដល់ការបកប្រែពាក្យជាភាសាអង់គ្លេស ដោយពន្យល់ន័យជាភាសាអង់គ្លេស មានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់​អ្នក​សិក្សា​អង់គ្លេស​ទូទៅ ។ តែទោះបីជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ក៏​ប្រ​សិទ្ធ​ភាពរបស់វានៅមាន​កម្រិត ពី​ព្រោះ​នេះ​គ្រាន់តែ​ជាការ​សិក្សា​មូលដ្ឋាន​គ្រិះ របស់មុខវិទ្យា​ព័ត៌មាន​វិទ្យាតែប៉ុណ្ណោះ ។ ហើយវា​ក៏​ជា​សមត្ថភាព និងជាស្នាដៃដំបូងរបស់​ខ្ញុំ ។
លក្ខណ​ពិសេស​៖

 

 

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​

ចុច​ទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង​