ផា សុខចំរើន

Pha Sokchomreoun

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Rainbow Game

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

  • អាច​ស្វែងរក Game PC
  • Mobile Application
  • Video Game Trailer​

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​បាន​ប្រើ​

  •  Notepad++
  •  Adobe Photoshop
  • Picture Silder
  • CSS Menu
  • HTML5
  • DreamWaver
  • Font Awesome

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលទៅមើលវេបសាយ