តេង ភារុណ

Teng Phearun

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការធ្វើ Flash Boot តាម​កម្មវិធី WinTobootic

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

 ការ​ណែនាំ​អំពីរបៀប​បង្កើត file  ដើម្បី​ដំឡើង Windows ជាមួយ USB របស់យើង​ដោយសារ​តែ USB ​បច្ចុប្បន្ន​នេះមាន​ល្បឿន​បញ្ចូន ឯកសារ​លឿន​ជាង Disk-DVD វាធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ដំឡើង Windows របស់យើង​លឿន​ជាងមុន ។

​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​តម្លៃ​របស់ USB សមរម្យ ដូចនេះដោយ​គ្រាន់តែ​មាន USB ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​សម្រាប់​ប្រើ​បា្រស់ជាមួយ​កុំព្យូទ័រ​របស់យើងវាមិនមែនជា​បញ្ហា​ទៀតទេឡើយ ។ USB មិន​គ្រាន់តែ​ជា​ឧបករណ៍​សម្រាប់ copy ឯកសារទេតែវា​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​ផងដែរ​សម្រាប់​ដំឡើង Windows ​ងាយស្រួល​និងឆាប់​រហ័ស​ផងដែរ ។

​ទាញយក​អត្ថបទ