ញ៉ សេងហុង

Nhor Senghong

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

School Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​ School  management system នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ដល់ការផ្ទុក​ទិន្នន័យ​របស់សិស្ស ដែល​ក្នុង​នោះមាន​ដូចជា​ID, ​ឈ្មោះ​ភេទ , ​ពិន្ទុ ,ការ​តម្រៀប​ឈ្មោះ​ , ​ពិន្ទុ ទៅតាម​លំដាប់ ជាដើម ។ ហើយលើសពីនេះវា​ក៏​មានភាព​ងាយស្រួល​ផងដែរ​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​សិស្ស​ដែល​ដែល​មាន​ពិន្ទុ​ជាប់ រឺធ្លាក់បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង ឆាប់​រហ័ស ។

លក្ខណ​ពិសេស​៖

 • អាច​ប្រើ​បានពីរអ្នក ឬ ច្រើន​ (Admin & User)
 •  ​នៅពេល Login ​ទៅកាន់​ Admin ​តម្រូវ​ឲ្យ​មានការ​បញ្ចូល UserName (admin) នឹងPassword (123)
 •  ​ទិន្នន័យ​របស់សិស្ស​នីមួយៗ​ត្រូវបាន​ Encrypt
 •  អាច​ធ្វើការ​បញ្ចូល លុប , ​ស្វែងរក , និង កែ​តម្រូវ​នូវ​ទិន្នន័យ​
 •  មានការ​កំណត់​ច្បាស់លាស់ដោយរាល់លេខ ID ​មិនអាច​មានការស្ទួន​គ្នា​
 •  អាច​ធ្វើការ​គណនាចំនួន​ពិន្ទុ​សរុបរបស់សិស្ស​នីមួយៗ​
 •  អាច​ធ្វើការ​ស្វែងរក​ ID របស់សិស្ស​ដែល​បាន​បញ្ចូល​រួចបាន​យ៉ាង​ងាយ
 •  មាន Horizontal line គ្រប់ Record
 •  មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​បញ្ចូល​ character នៅ​ក្នុង​ Columns​ពិន្ទុ​គ្រប់ Record

 បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​

 •  ភាសា C++
 •  ​Dev C++

ចុច​ទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង​