ហួន សុភា

Houn Sophea

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

សុភាហាងលក់​កុំព្យូទ័រ​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

  • អតិថិជនអាច​ធ្វើការ​ស្វែងរក​ទំនិញ តាម​ប្រភេទ​នីមួយៗ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល ។
  • អតិថិជនអាច​ធ្វើការ​ពិនិត្យ​មើល លក្ខណៈ​របស់ទំនិញមុខនឹង​សម្រេច​ចិត្ត ទិញ​ដូចជា ពិនិត្យ​ទៅលើ​ទំហំ RAM CPU Hard Disk
  • ជា​ពិសេស​អតិថិជនអាចដឹងពី​តម្លៃ របស់​ផលិតផល​នីមួយៗ​បាន​យ៉ាង ច្បាស់លាស់ថែម​ទៀតផង ។

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​បាន​ប្រើ​

  •  Notepad++
  •  Adobe Photoshop CC
  • Wowslider
  • HTML


ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលទៅមើលវេបសាយ