ហួន សុភា

Houn Sophea

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

SOPHEA MOTO STORE

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

គេហទំព័រហាងលក់ម៉ូតូ សុភា​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​បង្កភាព​ងាយស្រួល​ដល់អតិថិជន​ក្នុង​ការរកមើលម៉ូ​ដែល​ម៉ូតូថ្មីៗ ព្រមទាំង​តម្លៃ​ដោយមិនចាំបាច់​ចំណាយ​ពេលមកដល់ទីកន្លែង​ផ្ទាល់​ 

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

  •  អតិថិជនអាច​ធ្វើការ​ស្វែងរក​នូវ​ម៉ូតូធំ គ្រប់​ប្រភេទ​ដែល​ត្រូវការ ។
  •  អតិថិជនអាច​ធ្វើការ​ពិនិត្យ​មើលរូបរាងរបស់ម៉ូតូ​នីមួយៗ ។
  • ជា​ពិសេស​អតិថិជនអាចដឹងពី​លក្ខណៈ​ ពិសេស​របស់ម៉ូតូ​ដូចជា កម្លាំង​ម៉ាស៊ីន ប្រវែង និង​កម្ពស់​របស់ម៉ូតូជាដើម ។

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​បាន​ប្រើ​

  • Adobe Dreamweaver
  • Adobe Photoshop CC
  • Wowslider
  • HTML & CSS
  • Jquery

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលទៅមើលវេបសាយ