ទូច អេងហៀង

Touch EngHeang

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

KHMERLOY

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP & MySQL

​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ Website ៖

 • ​បង្ហាញ​ពី​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​
 • ​ព័ត៌មាន​ទាន់ហេតុការណ៍
 • អាច​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​តាម​ថ្ងៃ​គ្រាន់តែ​ចុចលើប្រតិទិន្ន
 • អាច​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​តាមរយៈ​ចំណងជើង​

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​រួមមាន៖

 • Dreamweaver cs6,
 • HTML
 • Photoshop CS6
 • Bootstrap
 • PHP
 • Mysql
 • jquery

ចុចនៅទីនេះ ដើម្បី​ចូល​ទៅកាន់​គេហទំព័រ