យឿន យ៉ាន

Yeourn Yan

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

Mini Phone Shop

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website 

  • ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយពី​ផលិតផល​

  • ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី តម្លៃ និង​រូបភាព​
  • ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល​មកដល់ថ្មី
  • ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ទៅដល់អតិថិជន
  • មាន​លក្ខណៈ​ជា Responsive Website ងាយស្រួល​មើលគ្រប់ devices

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

  • Adobe Dreamwaver ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
  • Adobe Photoshop ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​
  • CSS and Bootstrap for layout website and design

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង ៖