សារុន រ័ត្នបញ្ញា

Sarun Rathpanha

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Staff Management Software

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ផ្ទុក និង​គ្រប់គ្រង​ពត៏មានរបស់បុគ្គលិកនៃកន្លែង​ណាមួយ មាន​ដូចជា លេខID នាមត្រកូល នាមខ្លួន ភេទ លេខទូរស័ព្ទ និង ប្រាក់ខែ ។ ហើយលើសពីនេះទៅទៀត វា​ក៏​អាច​បង្ហាញ​ប្រាក់​នូវ​ប្រាក់ខែ​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​ទៅលើ​បុគ្គលិក​ទាំងអស់​ក្នុង​មួយខែៗ​ដែរ ។

♦ លក្ខណ:​ពិសេស​៖

  • មានប្រ​ពន្ធ័​សុវត្ថិភាព​ដោយអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​តម្រូវ​ឲ្យ​មានការ Login Username Password ឲ្យ​បានត្រឹមត្រូវ​ទៅតាម​អ្វី​ដែល​បាន​កំណត់ ដើម្បី​បន្តកាងារ​ខាងក្រោម​
  • អាច​ធ្វើការ​បញ្ចូល​ពត៏មានបានយាង​ងាយស្រួល​
  • មានការ​កំណត់​លេខ ID បានច្បាស់លាស់ដោយពុំ​តម្រូវ​ឲ្យ​បញ្ចូល​
  • អាច​បង្ហាញ​នូវ​ពត៏មាន​ទាំងអស់​ដោយមានការ​តម្រៀប​តាមលេខ ID បាន​យ៉ាង​ត្រឹមត្រូវ និងប្រាក់ខែបុគ្គលិកសរុប​ទាំងអស់​ក្នុង​មួយខែ​ផងដែរ​
  • អាច​ធ្វើការ​ស្វែងរក កែប្រែ ឫ​ក៏​លុបពត៏មានបានតាមរយ: លេខ ID
  • មាន Row និងColumns ច្បាស់លាស់ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​មានភាពងាយស្រួស
  • មានការរចនា​នូវ​ពណ៍​អក្សរ និងតារាង

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​

  • Dev C++
  • C++ Programming Language

📥⁠ ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​