ប៊ុន ឆត្រ្តាឡូរ៉ែន

Bun Chhattraloren

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

ប៉ាវស៊ីងស៊ុង

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

ពណ៌នាស្នាដៃ៖

Game នេះ ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​បំបាត់​ភាពអផ្សុក ឬ ការនឿយហត់ទាំងឡាយ​បន្ទាប់ពី​ការប្រកប​ការងារ ជំនួញជួញដូរ ឬ ការ​សិក្សា ។

លក្ខណ:​ពិសេស​៖

  • Interface របស់ Game មានលក្ខណ:ប្លែក នឹងគួរ​ឲ្យ​ចាប់អារម្មណ៍​
  • អាចជួយបន្ថូរការអផ្សុក ភាពតានតឹង និង ជួយដល់ការចងចាំ

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​

  • Visual Studio 2013
  • C# Programming Language

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​