ហ៊ន់ ណាំហ័ង

Houn Namhorng

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

NH Math 2015

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

កម្មវិធី NH Math 2015 ជួយកាត់​បន្ថយ​នូវ​ការគិត របស់សិស្ស និស្សិតនៅ​ក្នុង​ការដោះស្រាយលំហាត់​គណិតវិទ្យា​

លក្ខណ​ពិសេស​៖

  • អាចគណនា ចំនួនប្រភាគ
  • អាចគណនា សមីការដឺក្រេទី២
  • អាចគណនា ម៉ាទ្រីស

 បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​

  • Visual Studio 2013
  • C# Programming Language

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​