បេន ពិសិដ្ឋ

Ben Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Online Market

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP & MySQL

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

  • អ្នកទស្សនាអាចមើលពី​ព័ត៌មាន​អំពីការផ្សព្វផ្សាយលក់ ឬ​ជួលរបស់របរ​ដូចជា ផ្ទះ, ដី, ឡាន, ម៉ូតូ, ទូរសព្ទ​័ ជាដើម ។
  • អ្នក​ប្រើ​អាច​ស្វែងរក​ទំនិញរបស់ខ្លួនតាម​តម្រូវ​ការ ដោយ​គ្រាន់តែ​វាយពាក្យគន្លឺះ (Keyword) នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ស្វែងរក (Search Box)
  • គេហទំព័រនេះផល់​លទ្ធភាព​ដល់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ធ្វើការ​បង្ហើត Account ដើម្បី​ធ្វើការ​ផ្សព្វផ្សាយអំពី​ផលិតផល ឬ​សំភារៈរបស់ខ្លួន ។

គេហទំព័រនេះ​ប្រើ Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដូច​ខាងក្រោម​៖

  • Adobe Dreamweaver ​សម្រាប់​ការ​សរសេរ​កូដ
  • ចំពោះគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Web Site ​ប្រើ HTML5, Javascript, CSS និង PHP and MySQL ដើម្បី​បង្កើត ។

ចុចត្រង់កន្លែងនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រ