ម៉ន សុផាត

Morn Sophat

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ហាងលក់រថយន្តទំនើប

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ Website 

  • អ្នកទស្សនា​ងាយស្រួល​មើល ព្រោះ​ប្រើ​ប្រាស់​ជាភាសា​ខ្មែរ​
  • អ្នកទស្សនាអាចមើលពី​ព័ត៌មាន​ទាក់ទងទៅនឹរថយន្តគ្រប់​ប្រភេទ​
  • អ្នកអាចមើល​នូវ​រថយន្ត​ដែល​អ្នកចង់ទិញ
  • អ្នកទស្សនាអាច​ជ្រើសរើស​នូវ​ពណ៍ និង​ប្រភេទ​រថយន្តផ្សេងៗ​ទៀតតាម ដែល​ចូលចិត្ត
Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​រួមមាន៖
  • Adobe Dreamweaver CC ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
  • Adobe Photoshop CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​
  • ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ WOW Slider ​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបភាព​មានចលនា
  • ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី Google Chroom ​សម្រាប់​បង្ហាញ​លទ្ធផល​
  • ​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា HTML & CSS