ទូច អេងហៀង

Touch EngHeang

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

គេហទំព័ P Phone

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

គោល​បំណង​ក្នុង​ការ​បង្កើត​គេហទំព័រនេះឡើង ដោយយល់ឃើញថាសព្វ​ថ្ងៃ​នេះមាតាបិតាជា​ច្រើន គាត់មានការ​មមារ​ញឹក​នឹង​ការងារ​ច្រើន មិន​សូវ​ជា​មាន​ពេល​វេលា​ច្រើន​សម្រាប់​ទិញ​សំភារៈ​ប្រើ​ប្រាស់​ដូចជា​ទូរសព្ទ​័ មួយត្រូវ​ចំណាយ ពេលវេលា​ច្រើន​ក្នុង​ការធ្វើ​ដំណើរ​ទៅហាងលក់​ទូរសព្ទ​័ ដើម្បី​មើល​តម្លៃ ។ ជាហេតុ​នាំ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​សំ​រេច​ចិត្ត ក្នុង​ការ​បង្កើត​ជា​គេហទំព័រ​នេះ​ឡើង ដើម្បី​ឲ្យ​មានការ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ជ្រើសរើស​ដោយ​ចំណាយ​ពេលតែបុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ ដើម្បី​មើល​តម្លៃ រឺទំនិញ ហើយ​ថែម​ទាំងមាន​នូវ​ម៉ូតថ្មីៗ​ជា​ច្រើន​ថែម​ទៀតផង​ដែរ ។

​បច្ចេកវិទ្យា​ក្នុង​ការ​បង្កើត ៖ - Adobe Dreamweaver cs6 - HTML - Photoshop CS6

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង