ជា វិរៈ

Chea Virak

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាល័យ ឥន្រ្ទទេវី

របៀបលាក់ Drive និង​បង្ហាញ Drive

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

ជា​ទូទៅ​តាមកក្រុមហ៊ុន ឬ​ក្រសួងមួយចំនួន គេតែងតែថែរក្សា​ការពារ Drive ​ដែល​ផ្ទុក​ទិន្នន័យ​សំខាន់​ៗ ដើម្បី​ចៀសវាងកុំ​ឲ្យ​គេលួចថតចំឡង និង ការបាត់បង់ដោយ​បញ្ហា​ណាមួយ ហេតុដូចនេះគេតែងតែ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ ដើម្បី​បឹទ Drive ផ្ទុក​ទិន្នន័យ​សំខាន់​ៗ​នោះ ។ ឥឡូវនេះ​ខ្ញុំ​សូមលើកយកពីររបៀបលាក់ Drive បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល នឹងមិនចំាបាច់​ដំឡើង​កម្មវិធី ដូច​ខាងក្រោម​

​ទាញយក​អត្ថបទ