វុត្ថា សុធា

Vutha Sothea

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ហាងនាឡិកាសុធា

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

♦ អាច​ឲ្យ​អតិថិជនដឹងពី​តម្លៃ​នាឡិកាថ្មីៗ​

  អ្នកអាចមើល​នូវ​ម៉ូដនាឡិកា​ដែល​អ្នកចង់ទិញ

♦   អាច​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ស្តាប់​ចម្រៀង Online

​លក្ខណៈ​ខ្វះខាតរបស់ Website ៖

មិនមាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​របស់​ទូរសព្ទ​នីមួយៗ​

​តម្លៃ​កំណត់​មិនបាន​ច្បាស់លាស់

♦  ជា Static Web ​មិនអាច​បញ្ជា Online បាន

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​រួមមាន៖

Adobe Dream weaver CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

Adobe Photoshop CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​

​ប្រើ​ប្រាស់ WowSlider ​សម្រាប់​ការ​បង្កើត slide

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង http://antkh.com/project/Vutha%20Sothea%20-1717/index.html