ម៉ែន សុទ្ឋាពិសិដ្ឋ

Men Sotheapiseth

មកពី វិទ្យាល័យបាក់ទូកថ្នាក់ទី ១០

ការ​កំណត់​កុំព្យូទ័រ SHUTDOWN និង RESTSRT ដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

 អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​តែងព្រួយបារម្ភពីការភ្លេចបិទ​កុំព្យូទ័រ​បស់ខ្លួន​ដោយសារ​មានការនឿយហត់ពី​ក្រុមហ៊ុន ឬ ពេលមើល​ខ្សែ​ភាពយន្ត​ដែល​មាន​រយៈពេល​យូរ ហើយពេល​ខ្លះ​អ្នកត្រូវមាន​ភារៈកិច្ច ឬ​ការងារ​បន្ទាន់​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​មិនបាន​បិទ​កុំព្យូទ័រ ។ បញ្ហា​ទាំងនេះនឹងធ្វើ​ឲ្យ​កុំព្យូទ័រ​របស់ងអ្នកខូច​Hardware​ដូចជា​ថ្ម និង​ HDD ជាដើម តែ​នៅពេល​នេះយើងនឹងប្រាប់វិធីសាស្រ្ត​ដែល​អាច​កំណត់​ការបិទ​ (Shutdown) និង (Restart) ដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​

​ទាញយក​អត្ថបទ