លី ណាវី

Ly Navy

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

គេហទំព័រ Let's ads

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

♦  ​ប្រើ​ប្រាស់​ជាភាសា​ខ្មែរ ផ្តោតជា​សំខាន់​

♦  ​បង្ហាញ​ពីមុខងារនៃប៊ូតុ​នីមួយៗ​ដោយ​ប្រើ​អក្សរ ងាយស្រូល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​

♦  ប៊ូតុង និងអក្សរ ផ្លាស់ប្តូរពណ៍​នៅពេល​ដែល​ Cursor ស្ថិតនៅពីលើវា ។

អាច​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរប៊ូតុង ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ប្រភេទ​ណាមួយ​នៃ​ផលិតផល​ 

♦  ប៊ូតុង និងអក្សរ​ដែល​មានពណ៍​ខុសពី​គេ បញ្ជាក់​ប្រាប់ថា ទំព័រ​ដែល​យើង​កំពុង​តែមើល គឺជាកម្ម​សិទ្ធ​ិ​របស់ប៊ូតុងនោះ

♦  មាន text box ​សម្រាប់​ឲ្យ​យើង​បញ្ចូល ដើម្បី​ស្វែងរក និង combobox សម្រាប់​ឲ្យ​យើង​ធ្វើការ​ជ្រើសរើស​

♦  ការ​បង្ហាញ​អំពី ប្រភេទ​នៃ​ផលិតផល លក្ខ័ណ​ក្នុង​ការផ្សព្វផ្សាយ រូបភាព​ផលិតផល និងការពណ៍នាសង្ខេប អំពី​ផលិតផល មានភាព

 ច្បាស់លាស់ល្អ និងងាយយល់ 

♦  មានទីតាំង​សម្រាប់​ឲ្យ​យើង​ធ្វើការ​ជ្រើសរើស​

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

  ​កម្មវិធី Notepad ++ សម្រាប់​សរសេរ​កូដ

   ​កម្មវិធី Mozilla Firefox ​សម្រាប់​បង្ហាញ​លទ្ធផល​

ភាសា HTML

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

http://antkh.com/project/Ly%20Navy/Webpage/index.html