សុង វុទ្ឋទី

Song Vuthty

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

គេហទំព័រ អេសធី ម៉ូតូស៊ប

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​ក្នុង​ការ​សិក្សា​រៀនសូត្រ ការងារ​នៅតាមបណ្ដា ក្រសួង អង្គការ ស្ថាប័ន ក៏​ដូចជា ក្រុមហ៊ុន​នានាត្រូវការ website ​សម្រាប់​ផ្សព្វផ្សាញ​នូវ​អ្វី​ដែល​អាចចែក​រំលែក​ទៅដល់អ្នក​ដទៃ​ឲ្យ​គេបានដឹង ។ ហើយអ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​លើកឡើងមក​បង្ហាញ​នោះគឺ​ទាក់ទងទៅនឹងការ លក់ម៉ូតូ​ក្នុង​ហាង​មួយ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

-  អ្នកទស្សនាអាចមើលពី​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង ទៅនិងម៉ូតូគ្រប់​ប្រភេទ​

-  អ្នកអាចមើល​នូវ​ម៉ូតម៉ូតូ​ដែល​អ្នកចង់ទិញ

-អ្នកទស្សនាអាច​ជ្រើសរើស​នូវ​ពណ៍ និង​ប្រភេទ​ម៉ូតូផ្សេងៗ​ទៀតតាម ដែល​ចូលចិត្ត

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​រួមមាន៖

-  Adobe Dreamweaver CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

-  Adobe Photoshop CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​

- ចំពោះគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Website  ​ប្រើ​និង DREAMWAVER + HTML

 ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​Amazing Slider ​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបភាព​មានចលនា

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

http://antkh.com/project/songvuthty/HTML/Home.html