ចាន់ សម្បត្តិ

Chan Sambath

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

របៀបដោះPassword Windows ជាមួយ​កម្មវិធី​ Hiren’ s BootCD

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

Hiren’s BootCD គឺជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​អាច​ឲ្យ​លោកអ្នក​ធ្វើការ​ដោះ Password Computer របស់​លោកអ្នក​បាន​យ៉ាង​ស្រួល ។

ជាដំបូង​ខ្ញុំ​ចង់​ណែនាំ​ពីរបៀបBoot​កម្មវិធី​ Hiren’s BootCD ​ដែល​

គេអាចBoot​កម្មវិធី​នេះចូលទៅ​ក្នុង​ CD រឺ USB Flash តែត្រង់​ចំណុច​នេះ​ខ្ញុំ​លើក

យកតែរបៀប Boot ចូល USB Flash​តែប៉ុណ្ណោះ ​ព្រោះ​ការBootតាមUSB Flash

មានភាព​ងាយស្រួល​ នឹង​រហ័ស​ជាង ការBoot តាមCDហើយការBoot

តាមUSB Flash​កំពុង​តែពេញ​និយម​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ 

​កម្មវិធី​ដែល​ប្រើ​សម្រាប់​Bootចូល​ក្នុង​USB Flash នោះ គឺមាន​ច្រើន​ខ្លាំងណាស់ តែ​ខ្ញុំ​បានលើកយក​កម្មវិធី​មួយ គឺ ​កម្មវិធី​ Rufus

​ទាញយក​អត្ថបទ