សុខ រ៉ាវុធ

Sok Ravuth

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

គេហទំព័រភោជនីយដ្ឋានជួបមិត្ត

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

· មានលក់ម្ហូបគ្រប់​ប្រភេទ ដូចជា អាហារពេល​ព្រឹក ពេល​ថ្ងៃ​ និងពេលយប់

· អាច​ធ្វើការ​កក់តុនិង ធ្វើ​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ ដូចជា កម្មវិធី​ជុបលៀង ខួប​កំណើត និងធ្វើម្ហូបការ 

· មានទទួលបង្រៀនធ្វើម្ហូប និង​ធ្វើការ​ចុះ​ឈ្មោះ​តាមគេហទំព័រ

 Tools និងភាសា​ដែល​យក​ប្រើ​រួមមាន ៖

· Notepad ​ប្រើ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ និង​សម្រាប់​រចនាគ្រោង​ទាំងមូល​និង​បង្កើត Layout

· CSS ​ប្រើ​សម្រាប់​បង្កើត Menu

· WOW Slider ​ប្រើ​សម្រាប់​ឲ្យ​រូបភាព​មានចលនា

· font-awesome ​ប្រើ​សម្រាប់​ដាក់​រូបភាព​តូចៗ​

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

http://antkh.com/project/Sok%20Ravuth/index.html