សុន ចាន់

Son Chann

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

ការ​ស្វែងរក Driver នឹង ការ Remote Computer

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូរទ័រជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ លោកអ្នក​គឺពិតជា​មិនបាន​ចាប់អារម្មណ៍ជាមូយនិងការធ្វេសប្រហែស​ដែល​បណ្តាល​ឲ្យ​បាត់បង់ Driver នៅ​ក្នុង​កុំព្យូរទ័ររបស់​លោកអ្នក​បន្ទាប់ពី​ធ្វើការ​ដំឡើង​ Window សារជាថ្មី ឬ Driver ​ដែល​លោកអ្នក​បាន​រក្សាទុក​ត្រូវបាន​ខូចដោយករណីណាមូយ ៕ ដូចនេះ ដើម្បី​ស្វែងរក Driver ​សម្រាប់​កុំព្យូទ័រ​របស់​លោកអ្នក​បាន សូម​ក្រឡេក​មើល​កម្មវិធី​មូយចំនូនដូច​ខាងក្រោម​នេះ

​ទាញយក​អត្ថបទ