ហួន សុជាតិបញ្ញា

Houn Socheatpanha

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

PAYING FOR RENT HOUSE

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

​លក្ខណៈ​ពិសេស​

  • ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ចំណាយ​ទៅលើ​ថ្លៃផ្ទះជួល និង ការ​ចំណាយ​ទឹកភ្លើង​រាល់ខែ
  • ងាយស្រួយ​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក នៃ ការ បង់ប្រាក់​របស់ customer រាល់ខែ
  • អាច​រក្សាទុក​ទិន្នន័យ ហើយ​ក៏​អាចលុប​ទិន្នន័យ​បានដែរ

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

  • Dev C++
  • C++
  • File
username : admin
password : 12345

    ​ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​